PIPE STRESS ONLINE

Giới thiệu khóa học Online

Bồn chứa là mảng CỰC KỲ quan trọng trong công nghiệp hoá dầu, hóa chất, công nghiệp sản xuất vì tất cả các hoạt động sản xuất, buôn bán, tồn trữ đều liên quan đến khâu này. Đặc biệt đây là những lĩnh vực cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính an toàn trong các ngành công nghiệp. Chính vì thế, kỹ sư làm việc trong lĩnh vực Bồn Bể Áp Lực đòi hỏi phải nắm bắt thiết kế và tính toán các loại bồn bể chứa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vậy, kỹ sư thiết kế BỒN BỂ ÁP LỰC không chỉ vững về chuyên môn, và còn phải được hướng dẫn về sự tỉ mỉ, trau chuốt trong công việc!
Tham gia Khóa đào tạo BỒN BỂ ÁP LỰC – PRESSURE VESSEL của ANTDEMY – Kỹ sư sẽ nhận được gì?

 • Nắm bắt được những vấn đề trong việc thiết kế, chế tạo, kiểm tra các bình bồn áp lực theo ASME VIII div 1
 • Nắm vững tính toán, thiết kế bản vẽ chi tiết các bình bồn áp lực
 • Thuần thục ứng dụng phần mềm PV Elite vào tính toán, thiết kế
 • Hiểu và hoàn thành dự án

Đối tượng khóa học


-Sinh viên khối kỹ thuật ( cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí ) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ
-Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế
-Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức
-Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn
-Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức

19 Lessons

Progress

Not started

PV ELITE ONLINE

Giới thiệu khóa học Online

Bồn chứa là mảng CỰC KỲ quan trọng trong công nghiệp hoá dầu, hóa chất, công nghiệp sản xuất vì tất cả các hoạt động sản xuất, buôn bán, tồn trữ đều liên quan đến khâu này. Đặc biệt đây là những lĩnh vực cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính an toàn trong các ngành công nghiệp. Chính vì thế, kỹ sư làm việc trong lĩnh vực Bồn Bể Áp Lực đòi hỏi phải nắm bắt thiết kế và tính toán các loại bồn bể chứa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vậy, kỹ sư thiết kế BỒN BỂ ÁP LỰC không chỉ vững về chuyên môn, và còn phải được hướng dẫn về sự tỉ mỉ, trau chuốt trong công việc!
Tham gia Khóa đào tạo BỒN BỂ ÁP LỰC – PRESSURE VESSEL của ANTDEMY – Kỹ sư sẽ nhận được gì?

 • Nắm bắt được những vấn đề trong việc thiết kế, chế tạo, kiểm tra các bình bồn áp lực theo ASME VIII div 1
 • Nắm vững tính toán, thiết kế bản vẽ chi tiết các bình bồn áp lực
 • Thuần thục ứng dụng phần mềm PV Elite vào tính toán, thiết kế
 • Hiểu và hoàn thành dự án

Đối tượng khóa học


-Sinh viên khối kỹ thuật ( cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí ) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ
-Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế
-Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức
-Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn
-Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức

20 Lessons

Progress

Not started

HYSYS DYNAMIC ONLINE

Giới thiệu khóa học Online

Vòng đời của một nhà máy bất kỳ bắt đầu với việc xây dựng một mô hình ý tưởng (conceptual model) để xác định các thiết bị cơ bản (Basic equipment requirements) trong quy trình công nghệ. Dựa trên bản thiết kế ý tưởng này (conceptual design), chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng tĩnh (steady-state model) và tiến hành tối ưu hóa để xác định các điều kiện hoạt động (Operating conditons). Từ các điều kiện hoạt động (tức là các thông số công nghệ như lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần), chúng ta sẽ thực hiện tính toán kích thước và chi phí thiết bị (Equipment sizing and costing) cũng như ứng với từng điều kiện hoạt động trong mỗi case sẽ có chi phí năng lượng khác nhau (mỗi case có thể ứng với các sản phẩm yêu cầu khác nhau của chủ đầu tư). Sau khi hoàn thành việc mô phỏng tĩnh, chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng động (dynamic model) để xác định các chiến lược điều khiển phù hợp (appropriate control strategies). Một khi bản thiết kế đã trở thành thực tế, thì các kỹ sư trong nhà máy có thể sử dụng những dữ liệu vận hành thực tế (actual plant data) trong việc mô phỏng lại nhà máy với mục đích: nghiên cứu phân tích an toàn (what-if analysis is to identify hazards, hazardous situations), xử lý sự cố (troubleshooting) và tối ưu hóa sản xuất (optimization).

Đối tượng khóa học

-Sinh viên khối kỹ thuật ( cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí ) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ
-Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.
-Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
-Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn.
-Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.

Yêu cầu khoá học

Sử dụng được Autocad cơ bản
Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến cơ khí

Bạn sẽ đạt được sau khóa học

 • Hiểu rõ về lĩnh vực thiết kế đường ống công nghệ
 • Tự tin đọc hiểu bản vẽ, tài liệu
 • Biết cách đọc và tự tìm hiểu sau về tiêu chuẩn thiết kếNắm bắt tổng quan về quy trình thiết kế từ giai đoạn thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết và thiết kế thi công.
 • Có kiến thức như một kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp 3-4 năm kinh nghiệm và có thể làm việc được ngay như 1 kỹ sư đường ống 1 năm kinh nghiệm.Khi làm việc trong 1 dự án, với vốn kiến thức vững chắc được đào tạo bài bản giúp bạn có khả năng bạn sẽ vượt xa các đồng nghiệp khác

8 Lessons

Progress

Not started

HYSYS ADVANCED ONLINE

Giới thiệu khóa học Online

Vòng đời của một nhà máy bất kỳ bắt đầu với việc xây dựng một mô hình ý tưởng (conceptual model) để xác định các thiết bị cơ bản (Basic equipment requirements) trong quy trình công nghệ. Dựa trên bản thiết kế ý tưởng này (conceptual design), chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng tĩnh (steady-state model) và tiến hành tối ưu hóa để xác định các điều kiện hoạt động (Operating conditons).

Từ các điều kiện hoạt động (tức là các thông số công nghệ như lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần), chúng ta sẽ thực hiện tính toán kích thước và chi phí thiết bị (Equipment sizing and costing) cũng như ứng với từng điều kiện hoạt động trong mỗi case sẽ có chi phí năng lượng khác nhau (mỗi case có thể ứng với các sản phẩm yêu cầu khác nhau của chủ đầu tư). Sau khi hoàn thành việc mô phỏng tĩnh, chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng động (dynamic model) để xác định các chiến lược điều khiển phù hợp (appropriate control strategies).

Một khi bản thiết kế đã trở thành thực tế, thì các kỹ sư trong nhà máy có thể sử dụng những dữ liệu vận hành thực tế (actual plant data) trong việc mô phỏng lại nhà máy với mục đích: nghiên cứu phân tích an toàn (what-if analysis is to identify hazards, hazardous situations), xử lý sự cố (troubleshooting) và tối ưu hóa sản xuất (optimization). 

Đối tượng khóa học

Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.
Đã có kiến thức nền tảng về hysys

Yêu cầu khoá học

Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến công nghệ hóa

Bạn sẽ đạt được sau khóa học

 • Biết cách đọc và tự tìm hiểu sau về tiêu chuẩn thiết kế. Nắm bắt tổng quan về quy trình thiết kế từ giai đoạn thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết và thiết kế thi công.
 • Có kiến thức như một kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp 3-4 năm kinh nghiệm và có thể làm việc được ngay như 1 kỹ sư đường ống 1 năm kinh nghiệm.Khi làm việc trong 1 dự án, với vốn kiến thức vững chắc được đào tạo bài bản giúp bạn có khả năng bạn sẽ vượt xa các đồng nghiệp khác

 

8 Lessons

Progress

Not started

HYSYS ONLINE

Giới thiệu khóa học Online

Vòng đời của một nhà máy bất kỳ bắt đầu với việc xây dựng một mô hình ý tưởng (conceptual model) để xác định các thiết bị cơ bản (Basic equipment requirements) trong quy trình công nghệ. Dựa trên bản thiết kế ý tưởng này (conceptual design), chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng tĩnh (steady-state model) và tiến hành tối ưu hóa để xác định các điều kiện hoạt động (Operating conditons). Từ các điều kiện hoạt động (tức là các thông số công nghệ như lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần), chúng ta sẽ thực hiện tính toán kích thước và chi phí thiết bị (Equipment sizing and costing) cũng như ứng với từng điều kiện hoạt động trong mỗi case sẽ có chi phí năng lượng khác nhau (mỗi case có thể ứng với các sản phẩm yêu cầu khác nhau của chủ đầu tư). Sau khi hoàn thành việc mô phỏng tĩnh, chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng động (dynamic model) để xác định các chiến lược điều khiển phù hợp (appropriate control strategies). Một khi bản thiết kế đã trở thành thực tế, thì các kỹ sư trong nhà máy có thể sử dụng những dữ liệu vận hành thực tế (actual plant data) trong việc mô phỏng lại nhà máy với mục đích: nghiên cứu phân tích an toàn (what-if analysis is to identify hazards, hazardous situations), xử lý sự cố (troubleshooting) và tối ưu hóa sản xuất (optimization).

Đối tượng khóa học

-Sinh viên khối kỹ thuật hóa ( hóa dầu, công nghệ hóa học, thiết bị hóa học ...), các bạn có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến thiết kế công nghệ , chạy thử, vận hành công nghệ trong nhà máy.
-Kỹ sư công nghệ ( Process Engineer )
-Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ
-Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.
-Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.

Yêu cầu khoá học

Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến công nghệ hóa, hóa thiết bị, hóa dầu
Các kỹ sư khác cần đào tạo để thực hiện các công việc chuyên môn

27 Lessons

Progress

Not started

CAD WORX ONLINE

Đối tượng khóa học


-Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí, đóng tàu, xây dựng, thiết bị dầu khí) có định hướng làm việc bên lĩnh vực liên quan đến đường ống dẫn dầu/khí.
-Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.
-Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ muốn ứng dụng CADWorx vào thiết kế hệ thống đường ống thay cho phần mềm hiện tại.

Yêu cầu khoá học

Biết đọc bản vẽ cơ khí, sơ đồ công nghệ (P&ID).
Biết sử dụng cơ bản phần mềm Autocad 2D&3D.
Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến cơ khí/dầu khí/xây dựng.

Sau khóa học bạn sẽ đạt được

 • Biết đọc và ứng dụng được các tiêu chuẩn, nguyên tắc cơ bản trong thiết kế. 
 • Nắm bắt được quy trình thực hiện việc thiết kế đường ống cho 1 dự án.
 • Hiểu và làm chủ phần mềm CADWorx, ứng dụng được vào trong việc mô hình 3D từ bản vẽ 2D và thiết kế đường ống.
 • Biết cách thiết lập được các Components trong hệ thống đường ống theo yêu cầu của Specs dự án.
 • Quản lý được vật tư của dự án bằng phần mềm.
 • Truy xuất và từ bản vẽ 3D ra các bản vẽ phục vụ chế tạo, bản vẽ thi công.

Nội dung chính khóa Online

+ Giới thiệu về phần mềm CADWorx trong thiết kế đường ống.
+ Tổng quan dự án và phạm vi công việc (Scope of Work) của bộ phận đường ống trong 1 dự án.
+ Tạo và thiết lập các thông số cơ bản của dự án trên phần mềm CADWorx.
+ Tạo và hiệu chỉnh thư viện vật tư theo Specs của dự án, 3D Admin.
+ Modeling 3D phần kết cấu, thiết bị.
+ Tạo và thêm các Nozzles và các đầu chờ của hệ thống đường ống.
+ Routing Piping bằng phần mềm, thêm và hiệu chỉnh các Components trên phần mềm theo Cataloge bằng CADWorx.
+ Truy xuất M.T.O và quản lý vật tư dự án.
+ Xuất và tạo bản vẽ Piping Layout từ mô hình 3D.
+ Các loại Support và cách bố trí Support cho hệ thống đường ống.
+ Xuất và chỉnh sửa bản vẽ Isometric, phân biệt Shop Weld, Field Weld, Field Fit Weld và ứng dụng chia Spool trên bản vẽ Isometric. 
+ Ứng dụng thiết kế hệ thống đường ống 1 dự án mẫu bằng phần mềm CADWorx.

10 Lessons

Progress

Not started

CAD PLANT 3D

Giới thiệu khóa học Online

AutoCAD Plant 3D là một phần mềm được phát triển trên nền tảng AutoCAD của hãng AutoDesk Software, chuyên về thiết kế và mô hình hóa trong ngành công nghiệp dầu, khí gas, khí hóa lỏng và các lĩnh lực liên quan đến gia công và lắp đặt các hệ thống ống. Với sự trợ giúp của phần mềm này, người sử dụng có thể thiết kế lắp đặt các thiết bị công nghiệp, thiết bị bơm công chất lỏng và các phụ kiện liên quan đến hệ thống ống, thông qua bộ thư viện mở có sẵn của phần mềm. Tăng độ chính xác và tốc độ, cũng như giảm chi phí sản xuất là kết quả của việc sử dụng và hưởng lợi từ chương trình này.

Các tính năng chính

-Tối ưu hóa và chuyên dụng nhưng giao diện quen thuộc như phần mềm AutoCAD.

-Thiết kế sẵn các kết cấu, thiết bị và các đường ống.

-Có các tình năng phù hợp để mô phỏng.

-Có một thư viện toàn diện bao gồm các thiết bị và mô hình tiêu chuẩn.

-Ghi nhật ký hoạt động nâng cao và khả năng tìm kiếm và xuất ra từ định dạng PCF.

-Tích hợp hoàn toàn với phần mềm AutoCAD P&ID để trao đổi các mô hình 3D.

-Dễ sử dụng để tăng chất lượng và tính hiệu quả.

Đối tượng khóa học

Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí, đóng tàu, xây dựng, thiết bị dầu khí) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống dẫu dầu/khí.
Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.
Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ muốn ứng dụng Cad plant 3D vào thiết kế hệ thống đường ống thay cho phần mềm hiện tại.

Yêu cầu khoá học

Nắm vững kiến thức cơ bản về hệ thống đường ống; đọc hiểu các bản vẽ về công nghệ, đường ống, thiết bị, kết cấu. 

Sau khóa học bạn sẽ đạt được

 • Nắm bắt được quy trình thực hiện việc thiết kế đường ống cho 1 dự án
 • ​Hiểu và làm chủ phần mềm Cad autoplant 3D, ứng dụng được vào trong việc mô hình 3D từ bản vẽ 2D và thiết kế đường ống
 • ​Biết cách thiết lập được các components trong hệ thống đường ống theo yêu cầu của specs dự án
 • ​Quản lý được vật tư của dự án bằng phần mềm
 • Biết đọc và ứng dụng được các tiêu chuẩn, nguyên tắc cơ bản trong thiết kế
 • ​Truy xuất và từ bản vẽ 3D ra các bản vẽ phục phụ chế tạo, bản vẽ thi công

17 Lessons

Progress

Not started

Đọc bản vẽ công nghệ, đường ống

Đối tượng khóa học

 • Các bạn Sinh viên học năm 4, năm 5 theo các chuyên ngành kỹ thuật về Công nghệ, cơ khí, điện, điều khiển – tự động hóa, đường ống - thiết bị, kết cấu, xây dựng, vật liệu – chống ăn mòn, quản lý dự án, môi trường
 • Kỹ sư mới ra trường Fresh Engineer có định hướng làm việc bên mảng kỹ thuật trên.Kỹ sư đang làm việc liên quan đến các công trình biển (Offshore) và đất liền (Onshore)ent
 • Nhân viên & lãnh đạo quản lý về tư vấn, thiết kế, thi công – lắp đặt, vận hành, chảy thử giám sát liên quan đến các công trình biển (Offshore) và đất liền (Onshore)
 • Nhân viên & lãnh đạo các doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp và thương mại cho các sản phầm có trong 1 bản vẽ P&ID như: Doanh nghiệp cung cấp ống công nghệ, van công nghệ, phụ kiện công nghệ, cảm biến dầu dò T, P, Q, thiết bị công nghệ (bơm, máy nén, bình tách…), hệ thống PCCC
 • Nhân sự làm bên đánh giá an toàn, rủi ro, HSE về HAZID, HAZOP, SIL sử dụng bản vẽ đường ống và điều khiển P&ID
  Nhân sự làm về thẩm tra thiết kế, phê duyệt thiết kế liên quan đến bản vẽ công nghệ, PCCC trong lĩnh vực dầu khí, điện, cơ khí công nghiệp, hàng hải, năng lượng tái tạo, công nghiệp hóa chất, đạm, nhựa, sơn, sơ sợi…

Nội dung chính khóa Online

Tổng quan về một công trình nhà máy công nghiệp

 • Các công trình biển Offshore gồm: Giàn khoan dầu khí, Giàn khoan điện gió, tàu FSO, FPSO, tàu chứa LNG, LPG, tàu chứa Hydro lạnh, tàu vận tải biển chở công hàng…
 • Công trình đất liền Onshore gồm: Nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, nhà máy chế biến khí, trạm phân phối dầu/ khí, trạm triết nạp dầu/ khí, kho chứa xăng – dầu – khí, nhà máy đạm, nhà máy nhựa, nhà máy sơn, nhà máy sơ sợi, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy công nghiệp khác liên quan đến công nghệ (process)

Đọc hiểu bản vẽ sơ đồ công nghệ (BFD,PFD và P&ID) và các bản vẽ mặt bằng (plotplan), kết cấu (structure), thiết bị (equipment); các bản vẽ đường ống GA, piping isometric, pipe support, các tài liệu kỹ thuật liên quan piping spec, painting spec, 3d spec.

 • Đọc bản vẽ công nghệ P&ID
 • Đọc bản vẽ kết cấu, thiết bị
 • Đọc bản vẽ thi công đường ống isometric
 • Đọc bảng vật tư
 • Đọc các spec trong dự án

Tài liệu: ​

Bộ bản vẽ, giáo trình, tài liệu + group kín hỗ trợ trọn đời + certificate từ trung tâm

8 Lessons

Progress

Not started

PDMS Foundation

Giới thiệu khóa học Online

Kỹ sư đường ống là một kỹ sư cơ khí chuyên về lĩnh vực có liên quan đến việc thiết kế, quy hoạch (bố trí) và lắp đặt các hệ thống thiết bị máy móc và đường ống cho các lĩnh vực như dầu khí, sản xuất, năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm, hóa chất, xây dựng khu dân cư và thương mại, hang hải và nhiều lĩnh vực khác.Trong hầu hết các công ty về thiết kế nhà máy công nghiệp, kỹ sư thiết kế đường ống được phân thành 4 nhóm nhỏ có chức năng khác nhau :

 • Piping Material Engineering (PME): Chuẩn bị các specification vật liệu cho ống và các phụ kiện liên quan tới ống
 • Piping Design (PD): Bố trí mặt bằng, Routing các tuyến ống theo P&ID, chuẩn bị các spec liên quan đến thiết kế
 • Piping Material Control (PMC): chuẩn bị MTO, BoQ, chuẩn bị các đơn hang cho việc mua sắm vật tư, theo dõi quá trình mua sắm vật tư cho dự án có liên quan tới piping.- Pipe Stress Engineering (PSE)
 • Phân tích ứng suất đường ống và thiết kế hệ thống các support.

Mục đích khóa học

-Khoá học Thiết kế đường ống - Piping Design
-Lý thuyết : Kiến thức tổng quan về ngành và kiến thức cơ bản về hệ thống đường ống, thiết bị, kết cấu trong dự án ( nhà máy, giàn khoan, công trình công nghiệp khác ).
-Đọc hiểu bản vẽ công nghệ, đường ống và các bản vẽ kỹ thuật khác. Hướng dẫn đọc hiểu về tiêu chuẩn thiết kế trong các dự án đường ống công nghệ. Thực hành : Thực hành thiết kế một dự án trên phần mềm 3D bao gồm cả phần thiết bị, kết cấu và đường ông. Nhưng sẽ tập trung đa phần vào phần hệ thống đường ống. Truy xuất các bản vẽ từ phần mềm 3D sang bản vẽ thi công xây lắp 2D, isometric ... Truy xuất vật tư của dự án từ phần mềm sang file excel để thực hiện các công tác báo giá, mua sắm, thi công.

Đối tượng khóa học

-Sinh viên khối kỹ thuật ( cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí ) có định hướng làm việc bên lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ.Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC
-Kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống
-Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
-Kỹ sư, nhân viên muốn học về thiết kế đường ống công trình, nhà máy phục vụ công việc

Yêu cầu khoá học

Sử dụng được Autocad cơ bản
Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đế cơ khí

Sau khóa học bạn sẽ đạt được

 • Hiểu rõ về lĩnh vực thiết kế đường ống công nghệTự tin đọc hiểu bản vẽ, tài liệu
 • Biết cách đọc và tự tìm hiểu sau về tiêu chuẩn thiết kế
 • Nắm bắt tổng quan về quy trình thiết kế từ giai đoạn thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết và thiết kế thi công.
 • Hoàn thành một dự án mẫu trên phần mềm 3D

9 Lessons

Progress

Not started
Powered by Thrive Apprentice
Pen